Tax Consultant Jacques A. de Bot

Wij verzorgen uw Nederlandse belastingaangifte Inkomstenbelasting/ Premie volksverzekeringen (IB/PVV) en Belgische belastingaangifte personenbelasting.
Door deze aangiften door een en dezelfde consulent te laten verzorgen, voorkomt u dat er dubbele belasting betaald wordt.

Wij zijn op de hoogte met de regels van het belastingverdrag Nederland - België, vooral bij de pensioenuitkeringen moet er zorgvuldig gekeken worden, welk land de belasting geheel of ten dele mag heffen, soms mogen beide landen een deel heffen.
Voor een pensioenuitkering van het ABP gelden andere regels dan voor een andere willekeurige pensioenuitvoerder.
Voor een uitkering van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule gelden weer andere regels, en vaak zelfs een speciaal verlaagd belastingtarief.
Tevens verzorgen- en adviseren wij voor aanvragen Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget.
Wij controleren uw afrekening van het CAK.
Wij verzorgen zo nodig de begeleiding en het opstellen van stukken ten behoeve van bezwaar- en beroepschriftprocedures.

Wij verzorgen tevens de jaarrekening en winstaangifte, voor ondernemers die zowel in België en Nederland een onderneming voeren.
Bent u nu alleen ondernemer in een van deze landen en doet u uw werkzaamheden in beide landen, dan kunt u ons laten beoordelen, of het voordeliger is uw onderneming te splitsen in een onderneming in België en een onderneming in Nederland.
Dit kan belastingtechnisch voordeliger uitkomen

Voor de DGA gelden weer andere regels, vooral voor de sociale verzekeringen, ook hier dient een zorgvuldige inventarisatie aan vooraf te gaan.

Kort samengevat: twijfelt u of u op dit moment niet teveel belasting betaald, of herkent u zich in het bovenstaande, neemt u dan voor een second opinion contact met ons op.

 • Aangiften Inkomstenbelasting / Personenbelasting / Vennootschapsbelasting

 • Aanvraag en controle Zorgtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Kind gebonden budget

 • Controle afrekening CAK

 • Opstellen jaarrekening ondernemers en ZZP-er

 • Opstellen jaarrekening Stamrecht- / Pensioen- / Onroerend goed B.V.

 • Begeleiding en het opstellen van stukken ten behoeve van bezwaar- en beroepschriftprocedures

 • Aanvragen compensatieregeling (als België belasting heft over inkomsten in België, dan kunt u in aanmerking komen voor algemene en bijzondere compensatie)

 • Advisering voor opkomende vraagstukken

 • Regelmatig ontvangen wij voor het invullen van de belastingaangiften een verzoek tot opgave van een prijsindicatie, een logische vraag vooraf, om achteraf een mogelijke financiële teleurstelling te voorkomen.

 • Echter een prijsindicatie per e-mail is vrijwel onmogelijk te verstrekken, omreden het tarief uitsluitend bepaald kan worden door het aantal te verrichten handelingen, de tijdsbesteding en soms ook de moeilijkheidsfactor.

 • Aangifte Nederland, met beoordeling wel of geen binnenlandse belastingplicht tot en met 2014, wel opteren of niet opteren voor binnenlandse belastingplicht, voor de in België woonachtige en in Nederland werkzame. Aanvraag en berekening algemene compensatieregeling en/of bijzondere compensatieregeling, plus tevens aanvraag toeslagen, (Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden budget).

 • Vanaf 2015 moeten wij beoordelen of u zich kwalificeert voor Nederlandse buitenlandse belastingplicht, dit is van groot belang voor de aftrek van bijvoorbeeld uw hypotheekrente.

 • Aangiften België, voor gehuwden 1 gecombineerde aangifte, voor partners en samenwonenden 2 separate aangiften, met beoordeling waar het arbeid- of vervanginkomen belast is, beoordeling waar het pensioen inkomen en/of lijfrente inkomen belast is, aftrek persoonlijke uitgave (giften, buitengewone lasten, leef onderhoud volwassen kinderen), aangifte rente inkomsten en/of dividend inkomsten.
  Voor de in België woonachtige controle van de CAK afrekeningen en beoordeling verzekeringsplicht.

 • De moeilijkheidsfactor wordt mede bepaald, door het Belastingverdrag tussen Nederland en België, verschillende landen, met ieder hun eigen Nationale wetgeving, eigen belastingtarieven, eigen interpretatie van het Belastingverdrag, jurisprudentie, eigen sociale verzekeringswetgeving.

 • Voor rechtzetting van reeds gedane aangiften, bezwaar- en beroepschriften, hanteren wij no cure no pay, als alternatief op onze uurtarieven.

 • Tot slot, onze verantwoordelijkheid is, om voor u de verplichte aangiften zo voordelig mogelijk te doen, tevens is het ook onze verantwoordelijkheid u te behoeden voor onnodige teveel betalingen aan de Nederlandse Staat en/of Belgische Staat.

 • Duidelijke en uitgebreide voorlichting staat bij ons voorop, het bijbehorende tarief verdiend zich meestal in een veelvoud terug.

 • Voor nadere informatie kunt u ons altijd vrijblijvend telefonisch benaderen.

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige.

Wanneer bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige?

Dat bent u als u niet in Nederland woont, maar in een ander EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Én over minimaal 90% van uw inkomen belasting betaalt in Nederland. Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen.

Hebt u een partner, en betaalt u samen over minimaal 90% van uw gezamenlijke inkomen belasting in Nederland? Dan bent u beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtig.

Let op!

De veranderingen hebben gevolgen voor uw belasting vanaf 2015. Dit merkt u vanaf uw voorlopige aanslag over 2015.

Sociale verzekeringen

Bent u verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor uw AOW? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen.